Nieuwe naam Mijnplein
10-04-2024

Begin mei werd John Coervers gevraagd of hij interesse had om lid te worden van de Heemkundevereniging, Stichting Eygelshoven door de deuwen heen. Daar konden zij John wel gebruiken en was zijn interesse in alles wat met mijnbouw te maken heeft, niet onopgemerkt gebleven. Vooral zijn voorliefde voor de Eygelshovense mijnen Laura en Julia staat bij hem als Egelzer jóng hoog in het vaandel.

John Coervers:
“Ik hoefde mij geen moment te bedenken toen de voorzitter van de heemkundevereniging, Joep Prevo mij vroeg of ik geen lid wilde worden van hun stichting. Het mijnproject lag al een tijdje stil en kon wel wat handjes gebruiken. Hij vroeg mij tevens om het mijnproject nieuw leven in te blazen. Ik vond en vind het mijnproject in de Laethof gewoonweg prachtig en leerzaam voor iedereen. Ik kreeg dit als taak toegewezen. Ik mag wel zeggen dat ik super enthousiast aan de slag ging.”

In het verleden werd door zijn voorgangers veel verzameld van alle mijnen. Dus niet alleen van de Laura en Julia, maar ook van de overige mijnen.
John Coervers: “Voor het mijnproject werd dit te veel en wat ik jammer vond, was dat de materialen van ‘onze’ eigen twee mijnen een beetje ondersneeuwden. Daarom is er een transitie doorgevoerd en hebben vele mijnattributen van Laura & Vereeniging een prominentere rol gekregen. Onlangs is zelfs een verloren gewaand reliëf, dat eertijds in de hal van Villa Pierre hing, door toedoen en medewerking van het Nederlands Mijnmuseum te Heerlen, aan de collectie toegevoegd.

Het bedrijf Laura & Vereeniging is meer dan alleen de twee mijnen. Het omvat ook het personeel, zoals ook de mijnwerkers en de gezinnen van de koempels, over personen dus.

John Coervers: “Wat mij vooral opviel is dat in Eygels-
hoven alle voormalige mijndirecteuren van Laura & Vereeniging een eigen straatnaam hebben: Albert Thysstraat, Pierrestraat, Schweitzerstraat, Edixhovenstraat en Bart van Slobbestraat. Echter één ontbreekt en dat is de laatste directeur Ir. Guy Teeuwisse. Navraag bij de Gemeente Kerkrade gaf geen uitsluitsel óf en wanneer er in Eygelshoven een nieuwe straatnaam zou komen. Ik kwam op het idee om het “Mijnplein” achter de Laethof te herbenoemen in het Ir. Guy Teeuwisseplein – directeur van Laura & Vereeniging 1959 – 1980. Ik besprak het plan met het bestuur van de Heemkundevereniging. Zij vonden het een goed plan en omarmden het idee met-een.

Ik zocht contact met mijn voormalig klasgenoot Frank Teeuwisse, zoon van Guy Teeuwisse en dat leidde er al snel toe dat de familie toestemming gaf.

Op zaterdag 6 april jl. is dan ook in het bijzijn van familie, leden van de Heemkundevereniging en dorpsgenoten het straatnaambord onthuld.
Frank heeft op zijn beurt enkele mooie attributen en foto’s van zijn vader aan het mijnproject geschonken.

Op afspraak worden er nu weer lezingen gegeven aan groepen geïnteresseerden en in de loop van het jaar aan de groepen 7 en 8 van basisscholen. We doen dit allemaal om het mijnverleden levend te houden en door te vertellen aan volgende generaties.”