Lezing over natuur langs de Buitenring
07-11-2016

1645buitenring lezingOp maandag 14 november verzorgen Fabrice Ottburg van Onderzoeksinstituut Alterra en Raymond Tilmans van de Provincie Limburg bij het Koninklijk Natuurhistorisch Genootschap in Limburg een lezing over de ecologie langs de Buitenring Parkstad Limburg (BPL). Deze gratis toegankelijke lezing start om 20.00 uur in café Wilhelmina aan de Akerstraat 166 te Kerkrade-West.

Alterra heeft in opdracht van de provincie een aantal jaren monitoringsonderzoek gedaan naar de effecten van mitigerende maatregelen en de natuurcompensatie langs het 26 kilometer lange tracé van de BPL. Fabrice zal een presentatie geven van de bevindingen van de afgelopen jaren en daarbij inzoomen op een aantal soorten planten en dieren. Raymond zal ingaan op de circa 180 ha natuurcompensatie terreinen die gerealiseerd worden en de circa 125 faunapassages die over en onder het tracé worden aangelegd en ook de uitdagingen waar men voor staat op het gebied van natuur. Hij zal daarnaast ook ingaan op de resultaten van het broedvogelonderzoek dat in de natuurcompensatieterreinen heeft plaatsgevonden.