Laatste bestemming voor Berghofkruis (2)
17-07-2019

logo diamantje3Onlangs was ik wat aan het lezen in oude notulen en boeken en kwam erachter dat het oeroude Berghofkruis in de zaal boven het sint Jansheem in goede toestand was opgeborgen. Reden om nog meer speurwerk in de archieven te gaan verrichten naar de geschiedenis van dit kruis, gekoppeld aan de vraag: ‘is deze ‘zolder’ de laatste plaats voor dit oeroude kruis? Of verdient het opnieuw een ereplaats in onze kerk?’

In deze aflevering ga ik met u terug naar 1930, de notities in het gedenkboek 850 jaar.

In 1930 vond toenmalig pastoor Schrijen een zeer oud wegkruis terug. Het bleek te gaan om het kruis dat eeuwenlang bij de hoeve Berghof (foto), onder een lindeboom, heeft gestaan. De gerenommeerde kunstenaar Ed Wesseling, die ook het Mariabeeld in de kapel op de Bossen zou gaan maken restaureerde het corpus.  (foto: Corpus voor de restauratie)

Uit het ‘Limburgsch Dagblad’ 29-6-1935:

Plechtige Kruisplanting in Eygelshoven

Zoals reeds eerder gemeld werd heeft er a.s. Zondag in onze parochie een plechtige kruisplanting plaats, mede in verband met de sluiting van de uitstekend geslaagde volksretraite. 

Men hecht aan deze planting — vooral de oud-Eygelshovensche bevolking — heel bijzondere waarde, omdat het te planten kruis reeds vroeger een ereplaats in deze parochie innam. Als gevolg van de uitbreiding der industrie, moest het noodzakelijkerwijze worden opgeruimd, doch thans zal het wederom in ere worden hersteld. Het kruisbeeld werd door de Eerw. Geestelijkheid van Eygelshoven ontdekt in een vergeten hoekje en in een deplorabele toestand. Het dateert, volgens de verklaringen en kunstkenners, uit de 17e eeuw en is een kunstwerk van de eerste rang.

Een grondige restauratie was dringend noodzakelijk: doch wie moest deze ter hand nemen en wie zou de kosten dragen? 

Dank zij de goede zorgen en het onvermoeid streven van de plaatselijke R.K. Jongelingenvereniging, kon spoedig aan de beeldhouwer Wesseling, alhier, opdracht gegeven worden om de restauratie-werkzaamheden ter hand te nemen. Meer dan 3 weken gingen hiermede gemoeid. Het is thans een schitterend kunstwerk geworden, waarop de hele parochie trots mag gaan. 

Geen wonder dan ook dat de Kruisplanting op de meest mogelijke plechtige wijze zal geschieden. Na de sluiting van de volksretraite te 3 uur namiddag wordt er een plechtig Lof gehouden, waarna zegening van het Missie-kruis, dat in de kerk zal worden opgesteld. Vervolgens heeft een luisterrijke zegetocht met het Kruis op een praalwagen plaats door de St. Jansstraat, Putstraat, Hoofdstraat naar de Berghofsfraat, waar het Kruis zal worden geplant. 

Ter plaatse zal door een Eerw. Pater Redemptorist een openluchtpreek worden gehouden, waarna dankgebed der kinderen. Voor opluistering der plechtigheden zullen zorg dragen de Harmonie St. Cecilia en het Kerkelijk Zangkoor. Niemand zal verzuimen deze heerlijke plechtigheid tot dank en eerherstel aan Christus Koning bij te wonen. 

Plaatselijke verenigingen worden verzocht zich evenals bij de H. Sacramentsprocessie aan te sluiten, terwijl de inwoners zeer attent zullen zijn door te vlaggen. De versiering van de straten berust bij de Jongelingenvereniging, die op het gebied van versiering haar sporen verdiend hoeft. Een grote dag staat Eygelshoven te wachten!