Kinderen van De Veldhof en carnaval
18-01-2024

Carnaval is voor iedereen en dus zeker ook voor kinderen. Om de kinderen van basisschool De Veldhof nog meer bij carnaval te betrekken, is carnavalsvereniging KV Burgerlust 1924 gaan samenwerken met de Vrije Akademie Parkstad. Via de Vrije Akademie krijgen de kinderen van de Veldhofschool in de weken voor carnaval lessen waarin in workshops aandacht wordt besteed aan carnaval. Waarbij het gaat om dansen, kostuums maken en het ontwerpen van een orde en een poster.

Afgelopen jaren is er al een start gemaakt in de vorm van het maken van een poster, die verspreid is onder de kinderen op school en die ze thuis voor het raam kunnen hangen. Sinds dit jaar gaat de KV Burgerlust 1924 die activiteiten samen met de Vrije Akademie uitbreiden.

Minder kinderen
“De bedoeling is om de jeugd meer te betrekken bij carnaval,” zegt Gijs Vercouteren. Als secretaris van de Burgerlust is hij de kartrekker van het kindercarnaval in Eygelshoven. “Voorheen hadden we twee scholen in Eygelshoven met dus veel aanwas voor optredens. Nu is alleen nog De Veldhof over. Dus wordt het steeds moeilijker om kinderen te motiveren en bij elkaar te krijgen om carnaval te vieren. Vorig jaar waren wij op een school in Landgraaf en vroeg de president wie met carnaval op wintersport gaat. Stak 25 procent van de leerlingen de vinger op. Dus moet je steeds meer zoeken hoe je kinderen gemotiveerd krijgt om carnaval te vieren. De Vrije Akademie helpt ons richting school om kinderen daartoe te activeren. Want de leerkrachten zitten tot over hun oren in het werk en hebben geen tijd om iets extra’s met de kinderen te doen.”

Ilona Smeets is cultuurcoach bij de Vrije Akademie Parkstad en begeleidt onder andere de doorlopende cultuurlijn van de Akademie op de Veldhofschool. “De komende tijd zijn de lessen gekoppeld aan carnaval,” zegt zij. “Groep 1 en 2 gaan dansen, groep 3 gaat kostuums maken, groep 4 ook, groep 5 gaat een poster ontwerpen en groep 6 een orde. Groep 7 en 8 hebben hiervoor wat minder tijd in verband met de Cito-toets. Voor hen hebben we echter een werkboekje ontwikkeld met een culturele achtergrond waarmee zij zelfstandig aan de slag kunnen. De lessen die gewijd zijn aan carnaval worden gegeven door externe vakdocenten van de Vrije Akademie.”

School- en kindercarnaval
Het schoolcarnaval van de Veldhofschool wordt dit jaar in het Socioproject gevierd op de donderdag voor carnaval. Dan brengt de KV Burgerlust 1924 een bezoek aan de school en reikt de eigen medailles uit aan de prins en prinses van de school. De zondag daaraan voorafgaand is het kindercarnaval van de KV Burgerlust 1924 zelf met optredens van kinderen en artiesten. “Dan maken de kinderen dus ook gebruik van de bühne die we voor carnaval hebben opgebouwd,” zegt bestuurslid Pierre Jongen. “We roepen dan als Burgerlust de jeugdprins uit. De drie mooiste kleurplaten en de drie mooiste kostuums van de kinderen in de zaal krijgen bovendien een prijs. Onze prins en de jeugdprins lopen dan door de zaal en kijken welke kleurplaat zij het mooist vinden. Die kinderen komen dan op de bühne en krijgen een fraaie prijs. De kleurplaten krijgen de kinderen vooraf op school en wie met een kleurplaat komt, krijgt een zakje popcorn en een suikerspin. De kinderen die optreden krijgen daarbovenop nog een zak snoep.”

Het mooiste ontwerp van de orde die de kinderen op school maken, wordt de orde voor komend jaar voor de kinderen van De Veldhof. Pierre: “Om de kinderen hiervoor extra te motiveren hebben we sommige klassen de ordes laten zien die we in ons museum hebben hangen en daar de geschiedenis bij verteld. Vroeger was dat een min of meer militaristische orde maar tegenwoordig zijn het ordes die meer over de prins zelf vertellen. Dat doet de Burgerlust zelf ook met zijn huisorde en hangt daar een actueel thema aan. Zoals dit jubileumjaar 9 x 11 en vorig jaar de bouw van het nieuwe verenigingslokaal. Via info@burgerlust.nl kan ieder die wil een kijkje komen nemen. Maar altijd en uitsluitend op afspraak.”

Op de twee woensdagen voor carnaval gaat de Vrije Akademie samen met Impuls, dat ook in het Socioproject zit, met kinderen werken aan een kar voor het kindercarnaval. Deze unieke carnavalskar wordt tentoongesteld in de zaal. Zo worden de kinderen steeds meer bij carnaval betrokken, door vooral mee te doen. Alaaf!

In het museum van de Burgerlust poseren v.l.n.r. Ilona Smeets, Gijs Vercouteren en Pierre Jongen.