Kerkbijdragen 2019
27-01-2020

20161208WbeStJanAnselbpdeDank u wel!

Gedurende het hele jaar 2019 hebben we met regelmaat aandacht besteed aan de kerkbijdragen. Via updates werd u op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Het is verheugend dat we (bijna) het streefbedrag hebben behaald. Dat is iets om heel dankbaar voor te zijn. Daarom van harte: Dank u wel!

Het kerkbestuur streeft ernaar om jaarlijks qua uitgaven en inkomsten ongeveer quitte te spelen. Het is een knappe prestatie als dit lukt. Qua inkomsten is de parochie afhankelijk van de parochianen. Ook het deeltijdwerk van pastoor Heemels voor de priesteropleiding vormt een deel van de inkomsten. Er zijn geen bijdragen van het Bisdom. Integendeel, de parochie geeft een flinke bijdrage aan het Bisdom, dat ook vele onkosten heeft en middels een solidariteitsfonds armlastige parochies probeert te helpen (tot het niet meer gaat).

Qua uitgaven… die zijn velerlei. Loon en pensioenkosten van de pastoor. Overig personeel. De gebouwen (kerken en pastorie). Catechese op de school. Verzekeringen en stookkosten. De begraafplaats. Afdracht aan het Bisdom etc etc. Als we kijken naar de kerkbijdragen gedurende de afgelopen jaren, dan signaleren we een lichte daling in inkomsten, maar een grotere daling in aantal deelnemers. Minder mensen geven dus meer. Elk jaar sterven trouwe deelnemers. Neemt een volgende generatie de fakkel over?

Velen helpen mee met het instandhouden van de twee monumentale gebouwen. De Oude Kerk behoeft als visitekaartje van Eygelshoven geen introductie. De grote kerk is feitelijk een

schatkamer van Limburgse kunst.

Hartelijk groetend, pastoor M.Heemels

Het streefbedrag van € 72,00 kan ook in gedeeltes betaald worden, b.v. maandelijks – per kwartaal – per halfjaar.

Afspraak: de bijdrage voor rouw- en trouwdiensten wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaar voorafgaand aan betreffende kerkdienst kerkbijdrage hebben betaald. Men moet dan per jaar wel het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumbijdrage (72 euro) hebben betaald.

We mogen er misschien op wijzen dat de richtlijn van het bisdom als minimum 110 euro hanteert. Ook in ons omringende parochies wordt dit gehandhaafd. Eygelshoven blijft nog op

72 euro. Maar als u iets meer kunt geven, heel graag!

Info: J.Cremers, 5352716 of via pastoor: m.heemels@icloud.com