Katholieke Vrouwen Vereniging Sint Jan
17-06-2022

24 01 KVV Sint Jan 01Deze week gaat uw redacteur van de Anselbode in gesprek met Annie Schoormans (79) en Jeanny Hauben (72). Deze dames maakten jarenlang deel uit van de ‘harde kern’ van de Katholieke Vrouwen Vereniging Sint Jan in Eygelshoven. Samen kijken we terug en misschien ook wel een klein beetje vooruit, op meer dan vijftig jaar wel en wee van K.V.V. Sint Jan. Door: Wim Berendsen 

Het begin:
Op zaterdag 30 april 1938 wordt in Eygelshoven de eerste Katholieke Arbeiders Vrouwen Organisatie (KAVO) opgericht, die de mooie naam Sterre der Zee krijgt. Tijdens de bijeenkomsten staan onderwerpen centraal, zoals onder andere over de opvoeding van de kinderen.

De Tweede Wereldoorlog breekt uit en wordt het stil rondom de KAVO en het latere K.V.V. Maar in 1950 wordt de draad weer opgepakt en wordt er op donderdag 11 mei in de huishoudschool van Eygelshoven een vergadering gehouden, om de KAVO nieuw leven in te blazen. Dat lukt en de nieuwe K.V.V. Sint Jan is geboren. Leuk om in het archief van de Anselbode te lezen, dat aalmoezenier Feyten de aanwezige dames toespreekt met de woorden: “De tijd is voorbij, dat de vrouw enkel te vinden is achter de kookpot en de kousenmand.” Na deze eerste vergadering groeit het ledenaantal snel en loopt op tot ruim 130 en de dames gaan aan de slag.

Jeanny Hauben:
“Niet lang nadat ik in Eygelshoven kwam wonen, werd ik benaderd om secretaris te worden van de K.V.V. Sint Jan. Het verenigingsleven is mij thuis met de paplepel in gegeven, dus dat leek me wel een goed idee en tevens een mooie gelegenheid om mensen te leren kennen. We organiseerden maandelijks een bijeenkomst, aanvankelijk in de bistro van het Socio, daarna in het Sint Jansheem naast de Sint Janskerk. De onderwerpen die aan de orde kwamen, waren toegespitst op de drie ‘O ‘s’, te weten Ontmoeten, Ontspannen en Ontplooien.

Ik zal je een voorbeeld geven, Wim. Toen het nieuwe zorgstelsel er aan zat te komen en de WMO zijn intrede deed, was dit uiteraard ook voor onze leden compleet nieuw. We hebben toen op een avond een zorgronde georganiseerd in ‘A Genne Kom’, aan de Laurastraat. In groepjes konden onze leden dan praten met vertegenwoordigers van de WMO, Meander, Welzijnswerk en naar ik meen nog een medische pedicure. Ieder kwartier schoof de groep dan door naar een andere voorlichter.”

Annie Schoormans:
“Ik ben 48 jaar lid geweest van K.V.V. Sint Jan. Om lid te worden was er maar één voorwaarde namelijk dat je getrouwd moest zijn. Dus de eerste clubavond na mijn huwelijk ging ik met mijn moeder mee. Ik verheugde mij er wel op om mee te gaan. Oh ja Wim, in die tijd moesten we nog een kop en schotel meenemen. Na verloop van tijd kwam ik in het bestuur terecht en organiseerde, samen met andere dames heel wat excursies. Zo zijn we met de bus naar Parijs geweest, maar ook naar Koblenz en verschillende plaatsen in Duitsland. In Nederland hebben we ook heel wat gezellige plekjes bezocht, maar ook Moederdag werd, bij voorbeeld, nooit vergeten en altijd samen met de leden gevierd, net zoals de Kerstviering.”

Jeanny Hauben:
“Natuurlijk waren er ook nog andere activiteiten, die vanuit de K.V.V. Sint Jan georganiseerd werden. Een wandelclub, tussen aanhalingstekens, waarin leden gezamenlijk heel wat kilometertjes afwandelden. Ook de kienavonden zijn onvergetelijk en werden altijd druk bezocht. Wat ik ook even wil aantippen is de leesgroep, die vanuit onze vereniging is ontstaan en nog altijd 7 leden telt. Ik zal beslist nog wel een paar activiteiten vergeten zijn, zoals bijvoorbeeld het Nieuwjaarstreffen; schiet me net te binnen. Maar de absolute topper was toch de Carnavalsavond, die we ieder jaar organiseerden en waar Annie het beste iets over kan vertellen”.

Annie Schoormans:

“Ik weet zo even niet wanneer de eerste carnavalsavond werd gehouden, maar weet wel, dat het meteen insloeg en uitgroeide tot een jaarlijks terugkerend succes. De Carnavalsavond werd georganiseerd door de Speulkweskes, zeg maar de carnavalsvereniging binnen de K.V.V. Sint Jan, waar ik president van was. We zorgden ervoor, dat we altijd weer een mooi aansluitend programma hadden. Veel optredens kwamen uit de eigen gelederen. Zo traden er bijvoorbeeld altijd buutereedners op en het hoogtepunt vond ik altijd de optredens van onze eigen zanggroep de ‘Hoeszengerkes’. We noemden deze groep altijd de Hofsänger van Egelze, naar de bekende Duitse Carnavalsgroep de Mainzer Hofsänger. Ze zorgden er altijd voor dat de ‘stimmung’ er goed in kwam. Hun bekendste liedje was de door Trees Jonkers geschreven carnavalshit ‘Samstigs bei os op der mart”. Mooi is dat dit Eygelshovens carnavalslied nog altijd tijdens de Carnaval gezongen wordt. We hebben ook ooit nog eens een echte knaller gehad, uit Duitsland. Dat was een groep, die schlagers uit Keulen zongen, zoals de Höhner en Black Föss, dat doen.”

Het gaat jarenlang goed met K.V.V. Sint Jan. Als het ledenaantal oploopt naar 150 wordt er zelfs een ledenstop ingevoerd. Ondanks de succesvolle activiteiten komt er in 2019 de klad in. In december van dat jaar valt het doek en worden alle activiteiten stop gelegd. Jammer!!!

Het laatste woord is aan Jeanny Hauben.

Jeanny Hauben:

Ik vind het jammer dat er geen K.V.V. Sint Jan meer is. Je ontmoette er altijd vrouwen van diverse leeftijden, waarmee je kon praten en leuke activiteiten kon doen. Ik mis zo’n, noem het maar een ‘vrouwencafé’ in Eygelshoven en dan denk ik zelf in de leeftijd vanaf 30 tot 40 jaar. Vrouwen die veel ballen in de lucht moeten houden (denk aan gezin, werk, sociaal gebeuren, familie contacten en een ontmoetingsavondje zonder verplichtingen en wellicht gezamenlijke interesses.

We danken de dames voor het mooie verhaal over de Katholieke Vrouwen Vereniging Sint Jan en wie weet is er in de toekomst toch nog een plek te vinden, waar vrouwen elkaar kunnen treffen.

Op hun beurt danken de dames iedereen, leden en bestuursleden, die in al die jaren de K.V.V. Sint Jan, hebben meegeholpen met het organiseren van talrijke activiteiten en de vereniging tot een succes maakten.