Iedereen tot bloei op basisschool de Veldhof!
18-02-2019

1908 Veldhof ZOMOp basisschool de Veldhof gonst het in het nieuwe schooljaar van de creativiteit! Er  worden bijvoorbeeld  mini Picasso’s, zelfportretten, maskers van gips en hoeden van papier gemaakt.  De school heeft een originele manier bedacht om de werkdrukverlagingsgelden effectief in te zetten: zet een kunstvakkracht voor de klas. De kunstdocenten geven creatieve lessen, de kinderen genieten en de leerkrachten hebben even tijd om hun administratief werk bij te werken. Dit is voor iedereen een ‘win-win situatie’ .

Bij aanvang van het project was het best spannend of het plan goed zou gaan uitpakken, aldus Natalie Savelsbergh, directrice van de Vrije Akademie. Maar de directrice van de Veldhofschool,  Hellen Sevenheck,  gaf direct al aan dat ze zeker wist dat de kinderen enorm gingen genieten van de creatieve en beeldende opdrachten. De directrice had alle vertrouwen in haar creatieve oplossing om de werkverlagingsgelden in te zetten en had dit ook goed afgestemd met haar team docenten. Het succes blijkt ook uit de enorme creativiteit en spontaniteit die de beeldende resultaten laten zien. Het geeft een enorm trots gevoel als je de prachtige en fantasievolle resultaten ziet, aldus Natalie Savelsbergh. Er worden werken in de school tentoongesteld, foto’s op facebook gezet en soms komen andere leerkrachten ook kijken in de klas als iets heel leuk is geworden. ‘Dat wil ik ook voor mijn klas’ geven zij dan aan.

De kunstdocenten zijn in staat om via eenvoudige methodieken verrassende resultaten te bereiken met de leerlingen. En zij spelen in op de competenties die leerlingen nodig hebben in de huidige wereld en in de toekomstige arbeidsmarkt. De wereld waarin we nu leven is er één van snelle en complexe veranderingen. Via creatief denken en werken leren we leerlingen flexibel met veranderingen omgaan. De groeiende behoefte aan creatieve denkers vraagt van scholen om een andere attitude van de leerlingen te ontwikkelen. Basisschool de Veldhof heeft in dit proces al een hele grote en belangrijke stap gezet door de leerlingen structureel creatief werken aan te bieden in hun lesprogramma. De school biedt ook muzieklessen aan voor alle groepen en voor de groepen 1 en 2  een combinatie van dans en dramalessen. Waarschijnlijk zullen de lessen ook nog lang in de herinnering blijven van de leerlingen in hun latere leven. Want ben eens eerlijk; wat herinner jij je nog van de basisschoolperiode? Dat waren toch de bijzondere lessen, uitstapjes of speciale activiteiten…

Meer informatie via Hellen Sevenheck via basisschool de Veldhof of via Natalie Savelsbergh via de Vrije Akademie (045-7370302) of via n.savelsbergh@vazom.nl