Hulp voor invullen bijdrage chronisch zieken ? Let op!!!
04-09-2017

 

Wijkpunt Laethof

Impuls in kleur

Heeft u hulp nodig bij het invullen of wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt?

Ook dit jaar staan de vrijwilligers van Impuls, Samen Leven en KBO klaar om burgers van Kerkrade te helpen met het invullen van de formulieren Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten. U kunt hiervoor terecht in het restaurant van zorgcentrum en wijkpunt Laethof:

Dinsdag 12 en 26 september van 10.00 uur tot 12.00 uur
en 19 september 13.00 – 15.00 uur

Deze regeling geldt alleen voor inwoners van Kerkrade.

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor het compenseren van meerkosten ten gevolge van beperkingen of chronische problemen. Daarom heeft de gemeente Kerkrade opnieuw, net als in 2015 en 2016, een regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (RTCG) vastgesteld. Elke rechthebbende burger krijgt een tegemoetkoming van 125 euro als hij voldoet  aan de volgende voorwaarden:

  • Aanvrager woont op de datum van de aanvraag in de gemeente Kerkrade;
  • Gedurende de kalenderjaren 2014, 2015 en 2016 is het verplicht eigen risico op grond van de ziektekostenverzekering volledig verbruikt;

De aanvraag kan ingediend worden in de periode 1 september tot 1 oktober 2017.