Het is feest! Zondag vieren we 100 jaar Grote Kerk 
22-06-2022
50 grote kerk kopirenPontificale hoogmis in jarige kerk * 350 deelnemers bij Italiaanse openluchtbuffet. Met een pontificale hoogmis en een groots opgezet Italiaans buffet in de openlucht viert Eygelshoven aanstaande zondag het 100-jarig bestaan van de Johannes de Doperkerk aan de Portbeemden. Daar mag de vlag voor uit! 
Waar anders dan ín deze jarige en rijk versierde Grote Kerk wordt zondagmorgen 26 juni om 10.30 uur een pontificale hoogmis gevierd. Harmonie Sint Caecilia, Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Johannes, Jongerenkoor Jokojo en Jeugdkoor de Zanglijsters luisteren de hoogmis op. Die wordt gecelebreerd door oud-Eygelshovenaar mgr. dr. Bert van Megen, pauselijk nuntius in Kenia, samen met oud-Eygelshovenaar dr. Hans Tercic en uiteraard pastoor Marc Heemels.
Na afloop van de dienst is er gratis koffie in de buitenlucht op het plein voor de kerk. Dan is de Sint Janstraat al veranderd in een lange en keurig gedekte tafel. Meer dan 350 mensen hebben een toegangsbewijs gekocht om er vanaf 12.30 uur aan te schuiven aan het luxe Italiaans feestbuffet. Later op de middag is daar nog de allerlaatste trekking van grote loterij.
Nog even een paar bijzonderheden op een rij
              DE KERKDIENST
Je wordt maar één keer honderd jaar, dus steek gerust de vlag uit thuis.
Tijdens de heilige mis zal worden gecollecteerd voor het glas-in-loodfonds.
Na afloop van de mis is er gratis koffie op het voorplein van de kerk. 
HET ITALIAANS BUFFET
Het feestterrein is alleen toegankelijk op vertoon van een toegangsbewijs.
Er zijn geen toegangsbewijzen meer te koop.
Er is één entree: links voor de kerk aan de Portbeemden/Sint Janstraat.
Er zijn geen gereserveerde plaatsen aan tafel.
Wil je als groep samenzitten, kom dan ook samen en zoek samen een plek.
Er zijn veel deelnemers, dus we hebben spelregels.
Zorg dat je er om 12.30 uur bent; we eten samen. 
Ga niet op eigen houtje naar de buffetten.
Maar wacht op de aanwijzingen.
Er is genoeg voor iedereen.
De Sint Janstraat is die dag afgesloten voor alle verkeer, ook voor wandelaars. 
Bij de kassa zijn consumptiebonnen te krijgen en ook nog loten voor de loterij.
Neem je loten mee, tussen 15 en 16 uur is de allerlaatste trekking.
Dan wordt ook de hoofdprijs verloot: de weekendreis naar Rome.
Bij slecht weer gaat het Italiaans buffet ook door, maar dan in het Socio Project.
Houdt de website www.Parochie-Eygelshoven.nl in de gaten.
Of zoek op Facebook naar de groep 100 Jaar Grote Kerk.  
 Feestcomité en kerkbestuur hopen uiteraard op een prachtige dag die ons nog lang zal heugen.