Halloween op de Bossen
17-10-2022

42 Poster halloweenDoor René van Zantvoort:

Egelze in de ban van ‘Trick or Treat’-tocht door de wijk. Het is ooit uit de VS overgewaaid en anno 2022 geeft bijna heel Nederland zich eraan over. Halloween is een ook in ons land inmiddels bekend fenomeen, beter gezegd evenement, aan het worden. Want overal, dus ook in Eygelshoven, wordt het feest in steeds vollere omvang gevierd. In de buurt Op de Bossen wordt het, samen met de naastgelegen Bosberg, gevierd op zaterdag 29 oktober.

De organisatie, het Bewoners Initiatief Op de Bossen (BIB), hoopt die dag op veel deelnemers tijdens de twee door de wijk uitgestippelde routes. Een voor de kinderen en een voor de wat oudere jeugd en volwassenen. Onderweg worden zij verrast op enkele spectaculaire maar vooral schrikaanjagende gebeurtenissen, waarna ze na afloop in de kantine van speeltuin Eendracht aan de Meertensstraat bij een snack en een drankje weer bij kunnen komen.

Het is voor het organiserende BIB een van de evenementen die het jaarlijks voor de bewoners van de wijk op touw zet. BIB is in het najaar van 2013 ontstaan naar aanleiding van een buurtschouw van de gemeente. Na afloop werd gevraagd of mensen interesse hadden om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. Er gingen meteen een paar handen de lucht in en dat was de feitelijke geboorte van BIB. “Die leefbaarheid is het doel van onze groep,” zegt voorzitter Frank Weelen. “Leefbaarheid in de breedste zin van het woord. Van veiligheid tot stoeptegels die niet goed liggen. We proberen op allerlei manieren zoveel mogelijk mensen met elkaar te verbinden.”

Sociaal gebeuren
Een van de eerste zaken die werd opgepakt was een zwerfvuilopruimactie, gefaciliteerd door de gemeente. Frank Weelen: “Dan ben je met een hoop mensen samen bezig rotzooi op te ruimen. Een sociaal gebeuren, waarbij mensen elkaar beter leren kennen. Vervolgens werd een burenontmoetingsdag georganiseerd, ook een groot succes. Naderhand werd elke meimaand de buurtbrunch met muziek gehouden, met voorafgaand een mis in het bekende kapelletje bovenaan de Marialaan. Je hebt voor dit alles steeds opnieuw vrijwilligers uit de buurt nodig, anders krijg je het niet van de grond. De Scouting helpt bijvoorbeeld ook mee, evenals het Socioproject waar we spulletjes van mogen lenen. Steeds zijn er mensen die willen helpen als we iets organiseren. Super! Zo werd ook een rommelmarkt georganiseerd en diverse speurtochten, die geweldig worden gefacilieerd door de speeltuin.”

Hij benadrukt de goede samenwerking met de speeltuin, die de acties van het BIB ondersteunt en het initiatief op alle mogelijke manier opvangt en helpt. “De speeltuin is voor de wijk echt superbelangrijk. Ons zwembad was vooral deze lange warme zomer een groot succes. De speeltuin is echt een sociaal knooppunt. Mede dankzij onze 13 vrijwilligers en die heb je echt hard nodig elke dag,” zegt speeltuinbeheerder Livio Carestia.

Blik op de buurt
De samenstelling van het BIB is in de loop der jaren een beetje veranderd maar de blik op de buurt blijft natuurlijk bestaan om te kijken waar zaken beter kunnen. Zo is er langs het Unipaadje een leuning gekomen voor de oudere wandelaars. Het pad vanaf de Mariakapel door het bos naar de Wimmersstraat is helemaal opgeknapt na aandringen bij de gemeente. Veel wordt verwacht van het bezoek eerstdaags van de wethouder, om met hem van gedachten te wisselen over verdere samenwerking en ondersteuning door bijvoorbeeld een wijkmanager of een opbouwmedewerker. Misschien zelfs over het creëren van een nieuwe centrale ontmoetingsplek voor de bewoners na de sluiting van het vroegere café in de wijk, dat die rol eerst vervulde.

Heel belangrijk is ook de groep van de Whatsapp-buurtpreventie, waarvoor vanuit het BIB flink is gelobbyd en die is uitgegroeid tot een groep van zo’n honderd mensen, waarvan Gerda Krewinkel van het BIB de beheerder is. Alles resulterend in korte lijnen naar de gemeente, de politie, handhaving en de instanties. Sinds 2017 is het BIB aangesloten bij het Bewonersplatform Kerkrade-Noord, waarin het meedenkt over zaken die in heel Kerkrade-Noord spelen. In 2019 was er een nieuwe buurtschouw, met mensen uit de politiek en de gemeente, wat een lijst met veel verbeterpunten opleverde. Voor de belangrijkste daarvan zit het BIB de gemeente nu achter de vodden. Afgelopen jaar werd voorafgaand aan kerst meegeholpen aan de kribjestocht door heel Eygelshoven, waarbij mensen een kribje voor de voorruit of in de voortuin konden plaatsen.

Halloween
In 2018 kwam voor het eerst de Halloweentocht in beeld, waarvan Patrick van Bree van het BIB de grote initiator is. “Halloween is een geweldig evenement, waardoor je op veel verschillende manieren in contact komt met mensen. Organiseren, brainstormen over hoe we het gaan aanpakken, figuranten proberen te interesseren, kijken wie er allemaal meedoen. Het kan dit jaar trouwens best een grote groep worden, misschien meer nog dan de vorige keer toen er 310 deelnemers waren. Veel mensen doen mee omdat ze het leuk vinden om zich te verkleden, te schminken en een stukje toneel te spelen.”, zegt hij.

Er is een route door het bos voor de kleinere kinderen, waar een aantal ‘acteurs’ zorgt voor een schrikeffect. Via een route door de buurt komen ze terug bij de speeltuin. De organisatie deelt vooraf in de wijk briefjes uit, waarin staat wat de bedoeling is. Wie wil kan dat briefje aan het raam hangen, zodat de kinderen weten dat ze kunnen aanbellen. Daarnaast is er een grotere route via Carisborg, Vinkerstraat en Sint Pieterstraat met aan het eind in de speeltuin een snack en een broodje en een dj die voor een soort Halloween afterparty zorgt. Onderweg is er een wafel en iets te drinken.

Patrick: “Vorige keer hadden mensen zelfs hun garage leeg gemaakt om daarin voor de kinderen een hele act op te voeren. Dat was geweldig. Die sociale cohesie is zo belangrijk. Mensen worden heel enthousiast als ze van ons horen wat de bedoeling is. Ze kunnen zelf deelnemen aan de tocht, de kinderen aan huis welkom heten, of naar de speeltuin komen om te zien wat zich hier allemaal afspeelt.”