Floor, Merel en Noah apetrots op hun nieuwe saxofoon
06-01-2020

2002 harmonie concert

Floor, Merel en Noah  kregen zondag 5 januari na hun optreden op het nieuwjaarsconcert van harmonie St.-Caecilia alle drie een gloednieuwe saxofoon. De jonge blazers zijn 3 jaar geleden gestart bij de Peuter- en kleutermuziekgroep van de harmonie. 

Na twee jaar stroomden zij door naar de Blokfluitgroep en nu –in hun vierde jaar bij de harmonie-  hebben zij les en spelen zij al daadwerkelijk op de saxofoon. Samen met nog 6 kinderen in de leeftijd van 8 en 9 jaar die les hebben op klarinet en dwarsfluit, vormen zij een samenspelgroep waarin zij wekelijks het plezier van samen muziek maken ontdekken en ervaren. De harmonie ziet de samenspelgroep als een opstap voor een nieuw op te richten aspirantenorkest.

Samenspelgroep 

De samenspelgroep is eigenlijk het directe resultaat van het opleidingsbeleid dat de harmonie 4 jaar geleden is gestart. Een van de pijlers daarvan is dat kinderen gratis 1 jaar lang muziekonderwijs krijgen bij de harmonie.  Het muziekonderwijs wordt gegeven door docenten van de muziekschool Kerkrade. Basisschool De Veldhof faciliteert door onder andere lokalen aansluitend aan de schooltijd beschikbaar te stellen.

Een jaar lang gratis muziekonderwijs

Wil jij je (klein)kind 1 jaar lang gratis muziekonderwijs cadeau doen, neem dan contact op met Bernard Brouns, 06 50 86 29 56 of mail naar 

ledenwerving@harmonieeygelshoven.nl

Niet alleen voor kinderen

Overigens, ook volwassenen die willen beginnen op een blaasinstrument, kunnen van deze regeling gebruik maken!