Feestweekend 50 Jaar Socio Project op 24, 25 en 26 mei 2024
26-09-2023

In 2024 is het vijftig jaar geleden dat prinses Beatrix en wijlen haar echtgenoot Prins Claus het Socio project feestelijk openden. 1974-2024: Vijftig jaar Socio project Eygelshoven! Vijftig jaar het centrum van maatschappelijke, culturele en sportieve evenementen, vijftig jaar onderkomen voor diverse sport- en muziekverenigingen en maatschappelijke instellingen.
De Sport- en cultuurstichting Eygelshoven -de eigenaar en beheerder van het Socio project- zal dit gouden jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Ter voorbereiding van een feestweekend op 24,25 en 26 mei 2024 heeft het bestuur van de stichting diverse werkgroepen in het leven geroepen. Die groepen gaan activiteiten organiseren voor de hele gemeenschap Eygelshoven/Hopel. Van spelen tot feesten, van – voor – en door de inwoners van Eygelshoven en de Hopel.
Speciaal voor dit jubileum is bijgaand logo ontwikkeld. Als je dit de komende maanden in Eygelshoven tegenkomt, hetzij in de Anselbode hetzij op vlaggen, posters, banners en banieren, word je steeds geattendeerd op het ophanden zijnde feestweekend.
De Anselbode zal hier uiteraard ruime aandacht aan besteden!