‘Erfenis’ voor kinderen in Eygelshoven
13-03-2023

Drie jaar geleden overleed de heer Jo Cremers (Waubacherweg).. Het afscheid van de heer Cremers vond plaats in het oude kerkje. 123 jaar geleden werd zijn moeder op dezelfde plek gedoopt: Leonie. Ze werd gedoopt door heeroom Leonard Eijdems. Wie was koster, toen de kleine Leonie werd gedoopt? Koster Eijdems, haar vader! Hij werd op 12 jarige leeftijd koster in Eygelshoven, en bleef dat 55 jaar lang, tot hij in 1933 werd opgevolgd door koster Beckers. Koster Eijdems, bekend onder de naam d’r ouwe kuster, was ook nog koster bij de doop van de kleine Jozef (Jo Cremers), in 1932.

Zo ziet u hoe Jo Cremers stevig geworteld was in dit dorp. Een dorp waar hij altijd zou blijven wonen.

Enige tijd na zijn overlijden meldde zich een familielid bij me. Deze wilde namens de overledene een geste doen, een financiële bijdrage van 2000 euro met name voor de kinderen van Eygelshoven. Dit mooie gebaar werd natuurlijk dank aanvaard!
Inmiddels is een groot deel van het bedrag besteed, met name aan de kinderspelen op de grote feestdag ter ere van het 100 jaar bestaan van de parochiekerk, afgelopen 26 juni. Ook kregen alle klassen van de Veldhofschool het Egelzer Leësplenksjke cadeau. En binnenkort (23 april) is er een kienmiddag, voor jong en oud, met mooie prijzen, mede namens de heer Jo Cremers, die we in zo’n goede herinnering houden!