Egelzer Krismes Opmaat tot Kerstmis 2016
04-12-2016

1649egelzerkrismesOp zondag 11 december kunt u in de grote kerk van Eygelshoven vanaf 18.00 uur tot ongeveer 19.30 uur genieten van de jaarlijkse Egelzer Krismes, die voor de 22e keer door het Gilde van Sint Jan en de H. Pastoor van Ars wordt georganiseerd. Aan dit sfeervolle Kerstconcert nemen nagenoeg alle Eygelshovense muziekverenigingen deel, instrumentaal of vocaal: Harmonie St. Caecilia, gemengd kerkelijk zangkoor St. Johannes, jeugdkoor De Zanglijsters, Jokojo en accordeonvereniging Accordia.

Het Gilde heeft, zoals elk jaar, er ook nu weer naar gestreefd om naast genoemde muziekverenigingen ook Eygelshovenaren bij deze luisterrijke Kerstviering te betrekken, die geen lid zijn van voornoemde verenigingen maar ongetwijfeld het musiceren een warm hart toedragen. Zo kunt u genieten van Le Tre Voci en ook Piet Diederen zal zijn muzikale kunsten ten gehore brengen. Tevens is er voor alle bezoekers vaker de gelegenheid bij een aantal zeer bekende Kerstliederen aan de samenzang deel te nemen. Het kerkinterieur, in kerststijl versierd, zal ongetwijfeld bijdragen aan de warme sfeer die de Egelzer Krismes de afgelopen 21 jaren kenmerkte.

Via een vrije gave bent u in de gelegenheid ook in materiële zin uw waardering uit te brengen voor de inspanningen van de leden van het Gilde van St. Jan. Na het officiële programma van de Egelzer Krismes is er voor alle bezoekers en de optredende muzikanten en solisten gelegenheid gezellig na te praten in het Sint Jansheem met een kop koffie en kerststol, of met een ander drankje.

Het Gilde van St. Jan en de H. Pastoor van Ars hoopt u op zondag 11 december om 18.00 uur tijdens de Egelzer Krismes, een muzikale evenement waaraan ca. 160 Eygelshovenaren belangeloos hun medewerking verlenen, van harte als luisteraar én als meezinger te kunnen begroeten!