Eerste Egelzer Leësplenksjke
27-04-2022

17 LeesplankjeHet eerste leesplankje is in 1897 bedacht door een onderwijzer. Generaties kinderen hebben leren lezen met behulp van ‘aap, noot, mies’. Inmiddels zijn de leesplankjes uit de klaslokalen verdwenen. Enige jaren geleden verschenen er leesplankjes in het dialect. Zo was er in Valkenburg een expositie met maar liefst 70 Limburgse leesplankjes.

Een leesplankje uit Eygelshoven was daar nog niet bij…
Jaren geleden heeft de heer Wim Frings z.g. een lijst met woorden samengesteld en Eygelshovenaar Math Heckmans benaderd om de tekeningen te maken. Na schaven en slijpen is nu dan de tijd gekomen voor de lancering van het eerste Egelzer Leës-
plenksjke! Math Heckmans verzorgde de tekeningen en Joey Geraets het ontwerp. Zijn bedrijf APS tekent ook voor de productie. Geert Janssen zaagde de plankjes en Bernard Brouns verzorgde de spellingcontrole.

Een leësplenksjke kopen? De prijs bedraagt € 12,50 en waar dit fraaie kleinood te koop is, daarover wordt u geïnformeerd in de volgende Anselbode.

De opbrengst van dit mooie product komt ten goede aan het glas-in-loodfonds van de parochie Eygelshoven.