Diamantje Pastoor van Ars
05-09-2019

logo diamantje3Op 4 augustus staat op de kerkelijke kalender de heilige pastoor van Ars. Deze heilige, Jean Vianney, pastoor van het Franse plaatsje Ars, is een van de patroonheiligen van deze parochie. Immers, toen in de jaren ’50 een nieuwe parochie werd gesticht in de Hopel / Molenveld, toen werd gekozen

voor deze naam. Naar aanleiding van dit patroonsfeest een klein stukje geschiedenis uit deze parochie. 

In de jaren ’50 waren er vier eerste HH.Missen in Eygelshoven. Drie priesters waren afkomstig uit Eygelshoven: de Haan, Bauduin en Bisscheroux, uit de Johannes de Doper parochie.

En één priester was afkomstig uit de Hopel: zijn naam was Milan Papez.

Milan Papez is de eerste en tot nu toe enige priester uit de Hopel. Een uniek mens dus! 

Enkele punten uit zijn opmerkelijk leven.

Zijn ouders, Albin en Kristina, waren in de jaren ’20 naar deze streek gekomen. Ze kwamen uit een piepklein bergdorpje in Slovenië, een gehucht met 19 huizen. 

In 1928 werd Milan geboren. Een jaar later zijn broer Albert. Het gezin woonde aan de Hopelerweg. 

Milan besloot al jong dat hij missionaris wilde worden. Hij trad in 1943 in bij de Montfortanen. Hij was toen dus 15 jaar!

De Montfortanen preekten regelmatig missie-retraites in de parochies. En vlakbij, in Schaesberg-Leenhof, was een parochie die toevertrouwd was aan deze orde. Enkele jaren na Milan zou Jo Jacobs uit Eygelshoven ook in deze orde intreden.

In 1957 werd Milan priester gewijd. 

Een pas gewijde priester doet enkele zogenaamde eerste Missen in plaatsen die hem dierbaar zijn. Zo heeft hij een eerste Mis gedaan in Heerlen (Christus Koningkerk- Musschemig), waar de Slovenen in die tijd samen kwamen voor een Mis in de eigen taal. 

Uit de krant van toen:

“De plechtige eerste Mis, die pater Papez  in de rectoraatskerk aan de Sittarderweg te Heerlen opdroeg, verliep geheel volgens Sloveense tradities. Vader en moeder Papez zegenden hun zoon, alvorens hij de Mis opdroeg en twee Sloveense kinderen Drago Romik (12 jaar) en Tini Konte (11 jaar) lieten in versvorm het hele leven van de neomist de revue passeren. Naar aloud Sloveens gebruik werd aan de neomist een uit bloemen vervaardigd kruis aangeboden. Na de H. Mis volgde een grootse hulde, waaraan vele Sloveense verenigingen uit de Mijnstreek deelnamen.”

Ook hier in Eygelshoven droeg Milan een eerste H.Mis op. 

Dat kon nog niet in de Pastoor van Arskerk, want deze werd nog gebouwd. De plechtige feestmis was op 21 april, Pasen, 1957, in het oude kerkje. Op het prentje van zijn wijding staat Deo soli, voor God alleen. 

Het was de bedoeling dat de jonge pater missionaris in Indonesië (Borneo) zou worden. Maar om een of andere reden ging dat niet door. 

In plaats daarvan ging hij naar de Congo, Belgisch-Congo, het latere Zaïre.

Hij kwam in hetzelfde bisdom te werken