Goed nieuws over de buslijnen 23 en 723
06-06-2017

Buslijn 723 rijdt ieder uur van Ubach-Palenberg naar Mondo Verde retour

Buslijn 23, van Socio naar Hopel staat weer op de kaart

1723 buslijnDe Belangenvereniging Rimburg, vertegenwoordig door de heren Jos Bastiaansen en Joep Kleinen, en het Bewonersplatform Kerkrade-Noord, de heren Marc Scholtes en Jo Charlier, hebben het voor elkaar gekregen dat de traditionele buslijn 23 in ere hersteld gaat worden als er zich voldoende vrijwilligers beschikbaar stellen . Vanaf eind augustus van dit jaar kan de Eygelshovenaar weer bij het Socio instappen en zich richting station Hopel begeven, de buslijn gaat dan van maandag tot en met zaterdag overdag rijden. Onder de nieuwe naam, buslijn 723, is het volgende retourtraject in augustus te gebruiken: Station Ubach-Palenberg, Marienberg, Rimburg, Groenstraat, Kerk/markt Waubach (past. Scheepersstraat), Eygelshoven markt (Socio), Laurastraat (station Hopel) en Mondo Verde. Niet alleen heugelijk nieuws voor Egelze, doch ook voor Brokkelze.

Naar aanleiding van een artikel in de Anselbode op 20 juni 2016, waarin aangekondigd werd dat het Bewonersplatform Kerkrade-Noord de vinger aan de pols zal houden voor wat betreft het wegvallen van buslijn 23, sloot zich spoedig de Belangenvereniging Rimburg aan omdat zij dreigden afgesloten te worden van openbaar vervoer richting Ubach over Worms en Eygelshoven. De krachten werden gebundeld en de handschoen met busonderneming Arriva werd opgepakt met als intermediair de heer Kees Braam, voorzitter van reizigersorganisatie Rover Limburg, die veel werk, belangeloos heeft verricht.

Puike prestatie

Toen Jo Charlier van het Bewonersplatform, vorig jaar nog met stomheid geslagen was bij de informatiebijeenkomst ‘nieuwe concessie dienstregeling’, georganiseerd door de Provincie Limburg en Veolia’s opvolger Arriva, met de mededeling dat de buslijnen 23 en 26 kwamen te vervallen, kon hij nog niet vermoeden dat de buslijnen een half jaar later weer hersteld zouden zijn. Nu, een half jaar na de intreding van de nieuwe dienstregeling, is eigenlijk alles weer bij het oude en mogen de inwoners van zowel Rimburg als Eygelshoven hun waardering en dank uitspreken naar de Belangenvereniging en Platform met het bereiken van het behaalde resultaat; buslijn 723. Het Bewonersplatform Kerkrade-Noord is erin geslaagd de onontbeerlijke buslijn 23 te rehabiliteren, een puike prestatie!

Bijeenkomsten

De nieuwe buslijn 723 wordt met financiële steun van de Provincie Limburg, gestuurd door Arriva, doch gedragen door vrijwilligers. Namens Arriva heeft mevrouw Amanda Smits-Moonen toegezegd dat de busonderneming zorg zal dragen voor de bus en de daaraan gekoppelde apparatuur alsmede de inherente opleidingen die hiervoor nodig zijn. Medio juni zijn er twee bijeenkomsten op komst in gemeenschapshuis d’r Eck in Rimburg en het scoutinggebouw Anselderlaan in Eygelshoven. U wordt in de komende uitgaven van de Anselbode hierover nader geïnformeerd. Als U vragen heeft kunt u een mail sturen naar: infobp@kerkrade-noord.nl en/of dorpsraad@rimburg.nl

Vrijwilligers

Tijdens deze bijeenkomsten kunt u naast de nodige informatie, zeker inzake de benodigde vrijwilligers, ook vragen stellen. Houd de Anselbode van volgende week in de gaten; het klankbord van Egelze en Brokkelze.

Op de foto, bij de bushalte aan het Socioplein, v.l.n.r.: Kees Braam, Jos Bastiaansen, Marc Scholtes, Joep Kleinen en Jo Charlier