Burgeronderzoek Parkstad
22-10-2019

29 42 ParkstadRond 22 oktober 2019 zullen bijna 24.000 willekeurig geselecteerde inwoners van deelnemende gemeenten in Parkstad Limburg een uitnodiging voor het nieuwe Burgeronderzoek ontvangen. Hieronder vallen ook meer dan 6.000 personen verspreid over de buurten in onze gemeente. Het onderzoek bevat een vragenlijst over een reeks onderwerpen, waaronder veiligheid, leefbaarheid en gemeentelijke dienstverlening.

Met dit burgeronderzoek willen de gemeenten in Parkstad Limburg signalen vanuit de bevolking krijgen, zodat ze daar in het gemeentelijke beleid rekening mee kunnen houden. Daarbij gaat het vooral ook om de directe woonomgeving van de mensen, zoals verloedering, wonen, voorzieningen, veiligheid, maar ook over de gemeentelijke dienstverlening. De onderzoeksuitkomsten worden gebruikt om een goed beeld te krijgen van de leefbaarheid in de buurten en de effecten van de inspanningen die reeds verricht zijn. Op basis daarvan kunnen maatregelen worden genomen om verbeteringen aan te brengen.

Mocht u een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek dan vraagt het college van burgemeester en wethouders u vriendelijk aan het onderzoek mee te werken.

Het tweejaarlijkse burgeronderzoek wordt dit jaar voor de tiende keer sinds 2001 gehouden. Door de uitkomsten van dit jaar te vergelijken met die van voorgaande onderzoekjaren kan worden gemeten in hoeverre zaken zich gunstig dan wel ongunstig in de buurten en de gemeente ontwikkeld hebben. Tevens kunnen trends over een langere periode  gesignaleerd worden. De resultaten zullen naar verwachting in het voorjaar 2020 worden gepubliceerd op de website www.parkstadmonitor.nl.

Meer informatie over het burgeronderzoek kunt u krijgen bij de afdeling Bestuur en Bedrijfsvoering van de gemeente Kerkrade, bereikbaar via het algemeen telefoonnummer 14 045.