Bomenkap bos Marialaan-Korversberg
15-03-2020

2012 bomenkapIn het bos langs de Marialaan – Korversberg staan veel oude bomen. Door de warme droge zomers van de afgelopen jaren en de stormen van afgelopen februari zijn veel van deze bomen omgewaaid of Door de stormen in februari zijn veel zwakke bomen al omgewaaid. Andere bomen hebben zoveel schade opgelopen dat ze alsnog kunnen omvallen of takken kunnen verliezen. Ook is er tijdens een boomveiligheidscontrole gebleken dat er nog steeds dode en zwakke bomen staan die kunnen omwaaien.

 

Veiligheid

Omdat er veel gewandeld wordt in het bos kan dit onveilige situaties opleveren. Ook zouden omvallende bomen schade kunnen aanrichten op de aangrenzende percelen. Daarom worden de dode en verzwakte bomen langs de paden en langs de bosrand door de gemeente gekapt. De uitvoering van de werkzaamheden wordt begeleid door Bosgroep Zuid Nederland.

Bescherming van de natuur

Het verwijderen van de dode en verzwakte bomen is inmiddels gebeurd in verband met het aanstaande broedseizoen. Voor het weghalen van de dode en zwakke bomen werd gekeken of er roofvogelnesten, spechten(nest)bomen, mierennesten, holen en zeldzame bloemen en planten aanwezig zijn. Er werd voor gezorgd dat deze niet beschadigd werden. 

Nieuwe begroeiing

Doordat bomen worden weggehaald, ontstaan op verschillende plekken open ruimtes in het bos. Op deze plekken worden in het najaar van 2020 nieuwe bomen geplant. Deze nieuwe bomen kunnen beter tegen een warmer en droger klimaat.

Contactinformatie

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met Gemeente Kerkrade, de heer S. Leclair via 14 045. Voor informatie over de uitvoering kunt u contact opnemen met Bosgroep Zuid Nederland, de heer J.C.J. Truijen via e-mail: j.truijen@bosgroepzuid.nl