Annie Derks voor 55 jaar vrijwilligerswerk
21-12-2016

1651AnnieImpulsAnnie Derks voor 55 jaar vrijwilligerswerk uitgebreid in de bloemetjes gezet

De dames van de ouderengym, onder auspiciën van Impuls, hadden de gymschoenen even aan de kant gezet om de jaarlijkse Kerstviering te houden. Het bestuur van deze ‘krasse’ oudjes kleedde het gezellig samenzijn aan met een uitgebreide tombola waarbij iedereen wel met een prijsje huiswaarts kon keren. Alvorens naar huis te gaan, werd Annie Derks gehuldigd voor haar vrijwilligerswerk bij deze ‘gymnastiekclub’, maar liefst 33 jaar lang. Tel daarbij op al die vrijwilligerstaken die Annie in Eygelshoven heeft verricht, dan blijft de teller op 55 staan. 55 jaar vrijwilligerswerk in ons mooie Eygelshoven is meer dan een pluimpje waard. Niet verwonderlijk dat wethouder Bok van Kerkrade met een fraaie ruiker voor Annie ‘kwam aanzetten’ nadat de club zelf en Impuls, Annie ook al in de bloemetjes had gezet.

Staat van dienst

Ga er maar eens goed voor zitten en verneem de staat van dienst van deze Annie Derks; een indrukwekkend CV: collectant Hartstichting, Nierstichting en het toenmalige Caritas, voorzitter en penningmeester van de ziekensectie, penningmeester van de Zonnebloem, penningmeester van KVV Pastoor van Ars, penningmeester MBVO, penningmeester Bejaardensociëteit en last but not least 33 jaar vrijwilliger bij de ouderengym in de ouderensoos in het Socio. Indrukwekkend deze lijst, gerealiseerd in 55 jaar tijd. Meer dan de helft van je leven als vrijwilliger in Eygelshoven dat verdient zeker een bloemetje, hulde en dankbaarheid. Daar zorgden de leden van de gymclub van Eygelshoven EdaEEygelshovenook voor.

1651 Annie groep

1651AnnieImpuls