Activiteitenkalender Eygelshoven online
06-08-2017
activiteitenkalenderSinds enkele weken is op onze website -136.144.217.113/~anselbode – een begin gemaakt met een activiteitenkalender voor Eygelshoven. Het is de bedoeling dat iedereen die een activiteit organiseert dit kan doorgeven naar het emailadres website@anselbode.com
Zo kunnen verenigingen elkaar op de hoogte houden van wanneer er festiviteiten binnen onze gemeenschap gehouden worden en voorkomt dit mogelijk doublures. Voor de bewoners van ons dorp is het makkelijk om een vaste plaats te hebben, waar zij alle activiteiten van Eygelshoven vinden.Dus ergens een leuke activiteit mail dit dan even naar website@anselbode.com
en de redactie zorgt ervoor dat dit op de kalender vermeld wordt.