Aanvulling Eygelshoven herdenkt (3)
27-05-2022

20 Eygelshoven herdenktIn mei 2021 verscheen bij het boekenfonds van Stichting Eygelshoven door de eeuwen heen het boek ‘Eygelshoven herdenkt’, geschreven door Wim Slangen. Na de uitgave van dit boekje heeft de schrijver via familieleden of kennissen van de oorlogsslachtoffers nog aanvullende informatie ontvangen. Ook heeft hij zelf door intensief speurwerk nog een aantal ontbrekende gegevens weten te verzamelen. In de komende uitgaven van de Anselbode worden deze aanvullingen gepubliceerd.

Voor mensen die het boek ‘Eygelshoven herdenkt’ nog niet hebben maar wel daarin geïnteresseerd zijn, het is voor € 7,00 te koop bij de Stichting Eygelshoven door de eeuwen heen.

Bij ‘3.4 Nederlandse militairen gestorven in conflicten na 1945’

Onder het kopje Nederlands-Indië op blz. 29 wordt het verhaal toegevoegd van:

Peter Joseph Nusdorfer (* 29 mei 1915 in Eygelshoven).
Zijn vader was Jakob Nusdorfer die geboren was in het Oostenrijkse Oberfeld. Hij was mijnwerker en later (ook) verzekeringsagent. Zijn moeder was Anna Maria Altdorf geboren in Eygelshoven.
Peter Joseph Nusdorfer ging in maart 1935 voor ‘zijn nummer’ in dienst, kwam bij het 3e Regiment Veldartillerie en zwaaide af als korporaal. Na een groot-verlofperiode van augustus tot november 1935 ging Nusdorfer een verbintenis aan voor ‘den overzeeschen militaire dienst’ van 5 jaar.

Op 4 maart 1936 wordt hij geschikt bevonden voor die dienst, krijgt ƒ 100,-, en scheept zich op de 25e maart in richting Indië. Op zijn inschrijving staat als adres van zijn vader Torenstraat 15 in Eygelshoven.

Nusdorfer is in Indië gehuwd met Augustine (Stien) Louise Kascha en zij kregen op 10 juni 1940 in Bandoeng een zoon: Leopold Jacob August.

Na de capitulatie in maart 1942 verdwijnt Nusdorfer in een Jappenkamp ergens op Java; mogelijk in Batavia. Zijn vrouw woont dan in Malang zo staat op Peters Japanse interneringskaart. Ook na de Japanse overgave in augustus 1945 verblijft hij in het interneringskamp. Daarna is hij op 27 oktober ‘overgedragen aan de geallieerde troepen’ (de Engelsen) zo staat in het Japans op zijn interneringskaart.
Het volgende dat bekend is, is dat Nusdorfer bij een vluchtpoging is beschoten en daarbij aan zijn hoofd is geraakt. Voor wie en waarom hij is gevlucht zal wel in de plooien van de geschiedenis verborgen blijven. Feit is dat hij daaraan sterft op 11 januari 1946 in het Militaire Hospitaal Batavia: middenin de ‘bersiap-periode’.
Nusdorfer staat genoemd als lid van X (10e) Bataljon Infanterie (KNIL) in Batavia, maar mogelijk is X Bataljon de naam van het Japanse gevangenenkamp waarin hij zat vooraf aan zijn dood.

Onbekend is waar Peter Nusdorfer begraven ligt. De ere-begraafplaats Menteng Pulo bij Jakarta wordt genoemd in zijn rouwadvertentie d.d. 28 oktober 1946, maar daar is zijn stoffelijk overschot niet gevonden. Mogelijk werd hij op de gemeentelijke begraafplaats met dezelfde naam begraven.
Op maandag 4 november 1946 was er een
‘zieledienst’ voor hem in de kerk in Eygelshoven.

Peter Nusdorfer wordt ook genoemd op het Indië-monument in Kerkrade aan de Caspar Sprokelstraat (afbeelding rechts).
De familie van Nusdorfer in Nederland kreeg ook flink van de oorlog te verduren.
Zo maakten ze het abusievelijke RAF-bombardement in Eygelshoven eind juli 1941 van dichtbij mee: ze woonden immers in de Torenstraat.

In de late avond van 5 oktober 1942 stierven de vrouw en de in Eygelshoven geboren dochter van broer Martin Hubert in Geleen bij een ander fout RAF-bombardement: twee van de 84 doden in die nacht.

Een andere broer van Peter, Frans Joseph, sterft op 1 augustus 1944 in Duitse militaire dienst in/bij Narwa in Estland. En ‘tussendoor’ sterft moeder Anna Maria Altdorf in Eygelshoven op 16 november 1943, maar 53 jaar oud.

Het verhaal over Hubertus Willem (Willy) Hermans op blz.29, wordt vervangen door:

Hubertus Willem (Willy) Hermans, (* 15 september 1928 te Heerlen). Hij woonde met zijn ouders in de Hubertusstraat op nummer 14. Hij vertrok op 4 augustus 1948 naar
Nederlands-Indië. Daar diende hij in de 41e Zelfstandige (F) Brigade Infanterie, en werd er ernstig ziek – een buikvliesontsteking en een dubbele longontsteking – waaraan hij op 19 december overleed in het Militair Hospitaal in Batavia. Begraven ligt hij op het Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta. Op 30 december 1948 was er een plechtige dienst ter ere hem in Eygelshoven.