Aanvulling Eygelshoven herdenkt (2)
17-05-2022

20 Eygelshoven herdenktIn mei 2021 verscheen bij het boekenfonds van Stichting Eygelshoven door de eeuwen heen het boek ‘Eygelshoven herdenkt’, geschreven door Wim Slangen. Na de uitgave van dit boekje heeft de schrijver via familieleden of kennissen van de oorlogsslachtoffers nog aanvullende informatie ontvangen. Ook heeft hij zelf door intensief speurwerk nog een aantal ontbrekende gegevens weten te verzamelen.
In de komende uitgaven van de Anselbode worden deze aanvullingen gepubliceerd. 
Voor mensen die het boek ‘Eygelshoven herdenkt’ nog niet hebben maar wel daarin geïnteresseerd zijn, het is voor € 7,00 te koop bij de Stichting Eygelshoven door de eeuwen heen.

Aan het einde van paragraaf 2.3 worden op blz. 19 de levens-verhalen van de volgende twee personen toegevoegd:

Johan Leonard Reinartz (* 27 september 1906 in Scherpenseel (D)) was ongehuwd en woonde sinds 1908 in Broekhuizenstraat 101 te Ubach over Worms. Hij is gestorven in Eygelshoven op 11 oktober 1944.

Reinartz wordt (niet bij naam) aangeduid in de dagboeken van de heer Henskens en in dat van kapelaan Keybets.
Henskens: ‘Op de Rimburgerweg sloeg overigens vandaag nog een granaat in, die een dode en een gewonde eiste.’
Keybets: ’11 oktober: Vanmorgen kwam weer een granaat terecht op de Rimburgerweg. Waarschijnlijk een verdwaalde Amerikaanse. Een man werd op slag gedood en een man gewond. Het waren twee Duitsers, die zich moesten gaan melden.’
Uit het dagboek van een familie die toen aan de Rimburgerweg woonde: ’11-10-44. Een Amerikaanse granaat doodde, als gevolg van een mislukt afvuren een voorbijrijdend persoon in de kolonie van de Rimburgerweg. De ongelukkige was een gedeserteerde “Schutmann”, welke zich in Heerlen wilde melden.’

Josef Vijgen (* 14 juni 1896 in Bonn (D)) woonde in Ubach over Worms en stierf op 21 november 1944 in Eygelshoven. Dhr Hein Goossens schrijft in zijn boek “D-Day voor Ubach over Worms” dat Vijgen om het leven kwam bij de ontploffing van een handgranaat op de mijn Julia. Hij was elektricien en woonde in Waubach aan de Putweg 20 (nu Europaweg-Zuid). Hij liet een vrouw, een zoon en twee dochters na.

Bij ‘2.4 Burgers uit Eygelshoven, elders gestorven’

Bij het verhaal over Jean Louis Duc Dekking op blz. 21, wordt de volgende foto toegevoegd:
Bron foto: dhr Guus Dekking
Bij ‘3.1 Militair overleden tijdens de mobilisatie’

Bij het verhaal over Jan Jakob Consten op blz. 23, wordt de eerste alinea vervangen door:

Een van deze 78 is de sergeant-fourier Jan Jakob Consten (* 30 november 1912 in Eygelshoven). Hij werkte in een administratieve functie bij het bondsbureau van de R.K. Werkliedenbond en woonde met zijn ouders op Hoofdstraat 43. Hij overlijdt, 27 jaar oud, op 25 februari 1940, in het Zieken-huis Calvariënberg in Maastricht na een motorongeluk.

De laatste regels van blz. 23 worden vervangen door:
Jan Jakob Consten werd op donderdag 29 februari onder grote belangstelling met militaire eer begraven op het RK kerkhof van Eygelshoven. Kapelaan Diederen verrichtte de absoute. Een van de sprekers tijdens de uitvaart was de compagniescommandant van het 6e Reserve Grens Commando, de Reserve-Kapitein P.M. Braun. Hij sneuvelde op 10 mei 1940 bij de brug van Roosteren.