Aanpak wateroverlast Eygelshoven
12-01-2022
2201 GravenweglossingOp 29 juni 2021 werd Eygelshoven getroffen door hevig noodweer. Er viel in twee uur tijd ongeveer 140 millimeter per vierkante meter, wat neerkomt op zo’n veertien emmers. 
“Met meer extreem weer in het vooruitzicht, moet de opvangcapaciteit vergroot worden. Zo kunnen we de overlast voor de inwoners van Eygelshoven in de toekomst zoveel mogelijk beperken”, aldus wethouder Tim Weijers (Openbare Ruimte). Samen met Waterschap Limburg is de gemeente Kerkrade hiermee voortvarend aan de slag gegaan. 
Wat gebeurde er precies op 29 juni?
De riolering was niet bestand tegen de grote hoeveelheden water en daardoor zocht het water een weg over de straat. Bestaande waterbergingen bleken te klein en de Gravenweglossing aan de Noordzijde van Eygelshoven kreeg het water niet verwerkt. Het kwam vanaf de Waubacherweg en de Putstraat de kern van Eygelshoven binnen gelopen met als gevolg grote schade aan panden door binnentredend water. Voor de inwoners van Eygelshoven een uiterst vervelende en nare situatie.
 
Onderzoeken
Er zijn inmiddels twee onderzoeken gestart om te kijken naar oplossingen voor het waterprobleem: Wat kan op korte termijn gedaan worden aan de wateroverlast en wat op de langere termijn. 
 
Maatregelen korte termijn
De maatregelen die inmiddels zijn genomen of op korte termijn verder uitgezocht worden:
De rotonde aan de Waubacherweg is van een andere verkanting (dwarshelling) voorzien zodat het water naar de Putstraat geleid wordt en niet meer richting Veldhofstraat loopt.
We verlagen het peil van de Rimburgerweg.
De inloop vanuit de Putstraat naar de Vlootsgraaf wordt verbeterd. 
Het Waterschap bekijkt of ze de buffer aan de Hermangroeve op kan schonen en vergroten. 
We onderzoeken de mogelijkheden om de Vlootsgraaf te verdiepen en verbreden.
 
Maatregelen voor de langere termijn
Op de langere termijn kijken de twee partijen naar een breed maatregelenpakket in landelijk gebied, stedelijk gebied en rondom de watersystemen om de situatie verder te verbeteren. Bijvoorbeeld extra buffering in het stroomgebied van de Gravenweglossing. Ook worden nadere maatregelen onderzocht om te voorkomen dat het water door het tunneltje aan de Putstraat kan lopen. In januari gaan gemeente en Waterschap in gesprek met de gemeente Landgraaf over aanvullende maatregelen. 
 
Samen met bewoners
Er is een groep van bewoners gevormd die als klankbordgroep dient voor gemeente en Waterschap. De groep denkt mee en de maatregelen worden met hen besproken.