2024 Socio-Project – 50 jaar deel 2
17-04-2024

Op 24, 25 en 26 mei viert het Socio-Project feest. Dan is het vijftig jaar geleden dat het feestelijk is geopend. De komende weken een terugblik op de geschiedenis van ons Socio-Project.
Deel 2: Het ontwerp en de ontwerpers

Inleiding
De Sport- en Cultuurstichting Eygelshoven gaat na haar oprichting voortvarend te werk. Kort na de oprichting in mei 1969, krijgt het architectenbureau L. Bisscheroux uit Heerlen opdracht om een gebouw te ontwerpen met sportzalen, een bibliotheek, ruimten voor jeugd- en jongerenwerk, een gemeenschapshuis met ontmoetings- en vergaderruimten en tenslotte ruimten om de administratieve diensten van de gemeente te huisvesten. Later zijn daar nog een peuterspeelzaal en een kegelhal bijgekomen.
Socio-Ruimte
Op 18 december 1969 verschijnt in het Limburgs Dagblad een uitgebreid artikel over het ontwerp en de ontwerpers. Het concept wordt een “socio-ruimte” genoemd “waar allerlei activiteiten van wonen tot beatfestijnen en van winkelen tot concerten geven kunnen worden.” Het ontwerp is met veel lof goedgekeurd door de Rijksadviescommissie voor Beeldende Kunst. Het ontwerp wordt vooral geprezen omdat de architect Laurens Bisscheroux vanaf het begin in zijn bouwteam twee beeldende kunstenaars heeft opgenomen en die mede het aanzien van het plan hebben bepaald.
Laurens Bisscheroux is de architect samen met een team van kunstenaars; beeldhouwer Harry Marks en schilder Hans van Drumpt. Ook twee andere architecten van architectenbureau Bisscheroux worden genoemd: Winant Groten en Theo Teeken. In de verdere uitwerking van het plan komt de kunstenaar Hans van Drumpt niet terug. De net afgestuurde Karin Daan vult zijn plaats in.

Over het ontwerp wordt gezegd: “… De passages zijn een voorbeeld van een van de belangrijkste punten die men in de bouw heeft willen invoegen: namelijk de doorloopbaarheid. Overal is de mogelijkheid gecreëerd om contact te krijgen met anderen die ook gebruik maken van de ruimten. … De kinderen kunnen daar spelen onder andere met blokken van dezelfde structuur als die waarvan het “passanten-monument” is gemaakt; verschuivende stapelingen van Harry Marks …” 3

Het ontwerpteam bestaat uit drie disciplines: de architectonische, de plastische en de coloristische discpline. De architectonische discipline wordt uitgewerkt door Laurens Bisscheroux, Winand Groten en Theo Teeken. De plastische discipline is voor Harry Marks en de coloristische voor Karin Daan. Het coloristische aspect wordt weergegeven in het betonnen skelet. Alle vlakken in het noorden worden rood, in het oosten oranje, het zuiden groen, het westen blauw en de onderzijde steeds paars en een eventuele zichtbare bovenzijde wordt geel. Op het plein buiten komt een grote gele baan die beeldend de doorloopbaarheid tussen alle ruimten moet versterken.

Tentoonstelling Van Abbemuseum in Eindhoven
De maquettes van het nieuwe Socio-Project toen nog Socio-Ruimte worden in 1971 tentoongesteld in het Van Abbemuseum in Eindhoven. Van 2 januari tot 28 februari 1971 zijn er diverse maquettes, foto’s en tekeningen van het project te zien. Daarbij aangevuld met informatie en werken van Laurens Bisscheroux, Harry Marks en Karin Daan om hun inbreng verder te verduidelijken.

Laurens Bisscheroux
Laurens Bisscheroux (Eygelshoven, 31 maart 1934 – Heerlen, 7 november 1997) wordt in Eygelshoven geboren en is zoon van de Eygelshovense aannemer W.H. Bisscheroux. Laurens studeert bouwkunde aan de HTS in Heerlen en werkt als meubelmaker in het bedrijf van zijn vader. In 1960 begint hij in hoeve De Doom te Welten in Heerlen een eigen architectenbureau. Zijn eerste bekende ontwerp is in 1963 de ijssalon La Veneziana in Heerlen. Een ander bekend ontwerp is de Rodahal in Kerkrade (1966).

Harry Marks
Harry Marks (Heerlen 27-1-1933), studeerde aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. In 1960 ontvangt hij zijn diploma met onderscheiding. Vervolgens gaat hij als tekenleraar aan de slag en combineert zijn leraarschap met het kunstenaarschap. In zijn kunst werkte Harry Marks met ruimtelijke eenheden, stapelingen en verschuivingen. Naast zijn inbreng in het ontwerpteam is hij ook de kunstenaar van het Oorlogsgedenkteken van Eygelshoven dat aan de voet van de kerkberg is geplaatst. Op 30 april 1970 is het onthuld. Het is gemaakt van abstracte vormen van wit natuursteen.

Karin Daan
Karin Daan (Gennep, 25-09-1944). Na haar opleiding aan de Kweekschool (1961-1965) gaat zij meteen verder aan de Arnhemse Kunstacademie (1965-1970). Karin Daan ontwerpt pleinen en plekken in de openbare ruimte. Naast vele andere werken is zij onder andere bekend van het ontwerp van het Homomonument in Amsterdam (1980, onthuld 1987). Karin Daan is docent aan de Koninklijke Academie in Den Bosch (1978-2005) en de Academie voor de Bouwkunst in Arnhem (1985-1993). Zij ontvangt in 1972 de Sikkensprijs voor het kleurontwerp van het Socio-Project.

Maquette van het uiteindelijke ontwerp van het Socio-Project. Het grote gebouwblok aan de overkant van de Hoofdstraat (nu Veldhofstraat) met winkels en terraswoningen is nooit gerealiseerd. En hier en daar is het toch iets anders uitgevoerd dan gepland, maar dat is niet ongebruikelijk. (Foto: Stichting “Eygelshoven door de eeuwen heen”).