20 januari naamdag van St.Sebastianus
16-01-2023

Precies 100 jaar geleden, St.Sebastianus 1923, vierde de Schuttersbroederschap voor het eerst de Sebastianusdag in de nieuwe parochiekerk. De Broederschap voelde zich zeer verbonden met deze kerk. De eerste drie glas-in-lood ramen worden in 1923 geplaatst. Op 18 juni mag de nog jonge kunstenaar Joep Nicolas drie glas-in-loodwerken leveren voor ramen in het priesterkoor van de nieuwe kerk. Deze ramen zijn geschonken door de Broederschap St. Sebastianus, de nestor van de broederschap Mathias Brüll-Meelkop en de familie Nols. Giel Nols, getrouwd met Anna Brüll, is ook broeder. Hun café is al vanaf 1870 schutterslokaal.

Enkele citaten uit een krantenartikel uit 1926:
Eygelshovens oudste vereniging is de schutterij St. Sebastianus. Hoe oud deze vereniging is, is niet met zekerheid bekend. De oudste schutters beweren, dat de schutterijen van Eygelshoven, Kerkrade, Merkstein en Herzogenrath in hetzelfde jaar zijn opgericht, ongeveer 1650. De oudste brieven van onze schutterij zouden zijn verloren gegaan, maar uit een schrijven van 17 Juni 1861 van wijlen burgemeester W. Wimmers aan de schutterij St. Sebastianus zien we, dat de schutterij zeker reeds rond 1703 bestaat want dit schrijven begint aldus:

“Wij Burgemeester der gemeente Eygelshoven, gelet op de aanvraag van het schuttersgezelschap St. Sebastianus dezer gemeente, bestaande reeds sedert 157 jaar uit 20 tot 30 leden ter verkrijging van de vergunning, om met de karabijn, zoals sedert jaren gebruikelijk, naar de vogel te schieten ter gewone plaats, genaamd aan de vogelstang te Eygelshoven en wel op kermismaandag, enz.”

Inderdaad. Het oudste schrijven van onze schutterij is van 17 april, anno 1703. Op een dik, door de tijd geel geworden papier staat in sierlijke vorm als kopstuk van dit schrijven: Ordenung deren sancte Sebastiannij Schützenbruderschaft hier zu Eygelshoffen gegeben den 17 April 1703.

Zeker is het dus, dat ons schuttersgezelschap vanaf 1703 bestaat. Ook ziet men uit het opschrift, dat de schutterij een „Bruderschaft ” was; het was een kerkelijke vereniging, die diende tot sieraad en bescherming van de processie of zoals het schrijven zegt van “de bronk”. Uit dit schrijven blijkt, dat in de kerk voor de schuttersbroederschap een Sebastianusaltaar aanwezig was.
Ook had de schutterij banken in de kerk. Volgens aantekeningen, werden deze schutters-banken in het jaar 1820 door nieuwe vervangen. In het jaar 1879 hebben de schutters aan de kerk een nieuw beeld van St. Sebastianus geschonken.

Wie de vogel afschiet en koning wordt, is verplicht op bronkdag, als de ‘bronk in is’ aan de ‘zeven mannen’ en aan tamboer en fluiter een maaltijd te verschaffen. Bij deze gelegenheid moet de broederschapsdienaar bedienen.

Namen van de allereerste schutters zijn ons niet bekend. Wel is er een lijst van de overledenen van de Sint Sebastianusbroederschap van het jaar 1755 tot 1823. Deze lijst is aangelegd door de Schützenschreiber Leonard Willems in 1833. Hierop staan niet minder dan drie en tachtig namen. De eerste zijn: Peter Wölgens, Leonard Henskes, Peter Giessen, Johan Nelis, Herman Hennen, Leonard Reumgens…
-Pastoor Heemels voegt toe: Dezer dagen schreef ik de 247ste overleden broeder in: Jan Simons.-
De nestor van onze aloude schutterij is Mathias Jozef Brull (+1928). Hij was schutterskoning in de jaren 1879, 1880 en 1894. In het jaar 1919 vierde Mathias Joseph Brull zijn gouden schuttersjubileum. Wanneer alle broeders van St. Sebastianus met zoveel ijver voor hun vereniging strijden als deze oudste schutter steeds gedaan heeft en nog doet, dan blijft de St. Sebastianusschutterij groeien en bloeien.