DINSDAG 25 september:
19.00 uur H. Mis.

WOENSDAG 26 september: HH. Cosmas en Damianus.
09.00 uur H. Mis.

DONDERDAG 27 september: H. Vincentius de Paul.
Let wel: geen H. Mis.

VRIJDAG 28 september: H. Wenceslaus.
18.40 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis voor Bijzondere intentie

ZATERDAG 29 september: Vooravond van de 26ste zondag door het jaar.
13.00 uur Toediening van het H. Doopsel in het Oude Kerkje.
19.00 uur H. Mis voor Ine Straat-Simons (jrd); Guus Erkens (verj); Ursula Smeets-Lousberg (Bewoners Op den Dries); Bijzondere intentie.

ZONDAG 30 september: 26ste Zondag door het jaar.
10.00 uur Plechtige Latijnse Hoogmis in het Oude Kerkje m.m.v. de “Schola” voor Ger Jacobs (jrd); Toon Speck; Uit dankbaarheid.
13.30 uur Toediening van het H. Doopsel in het Oude Kerkje aan Nové van de Berg.

MAANDAG 1 oktober:
Let wel: geen H. Mis.

DINSDAG 2 oktober: HH. Engelbewaarders.
19.00 uur H. Misvoor ouders Henskens-Engelen (st).

WOENSDAG 3 oktober:
09.00 uur H. Mis.

DONDERDAG 4 oktober: H. Franciscus van Assisi.
Let wel: geen H. Mis.

VRIJDAG 5 oktober:
18.40 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis voor familie Herinx-Vreuls-Savelsberg.
Na de H. Mis zegening met het Allerheiligste.

ZATERDAG 6 oktober: Vooravond van de 27ste zondag door het jaar. Extra collecte voor onze kerken.
19.00 uur H. Mis m.m.v. de “Jachthoornblazers” voor echtelieden Ligtvoet-Müller (jrd); Pierre Mosmuller (jrd); Anny Jacobs-Bodelier (verj) en Arie Jacobs (sterfdag); Hans Jonkers (Bewoners Op den Dries); ouders Herinx-Vreuls en Mia Krikke; ouders Leo en Mia Slangen-van Megen.

ZONDAG 7 oktober: 27ste Zondag door het jaar. Extra collecte voor onze kerken.
11.00 uur Kinderwoorddienst in de Grote Kerk m.m.v. de jeugdkoren “de Zanglijsters” en “Jokojo” voor Fernand Schyns (1ste jaardienst); Ursula Smeets-Lousberg (off); ouders Ronda-Smeets (st). Na de H.Mis koffiedrinken in het Jansheem
13.30 uur Toediening van het H. Doopsel in het Oude Kerkje aan Quinten Schut en Finn Debets.