Gedoopt:

Op zondag 28 juli werd in het oude kerkje gedoopt: Vayen de Haan. 

Overleden:

Op dinsdag 18 juni overleed in de leeftijd van 78 jaar de heer Arnold Gillissen. 

Op woensdag 3 april overleed in de leeftijd van 96 jaar de heer Johan Claessens

Op 21 maart overleed in de leeftijd van 85 jaar mevrouw Annie Horssels-Gillissen

In Memoriam: Jan en Annie Hoekstra - Weijers, en Jo Berkers - Pullen 

In memoriam Ans Broeders- Van Item en Fré van Rijlaarsdam

Op 27 januari overleed in de leeftijd van 86 jaar de heer Hans Lataster.Twee dagen na zijn geboorte werd Hans gedoopt in de Petruskerk te Chevremont.